ปรมะคอนสตรัคชั่น.com

บริษัท ปรมะ คอนสตรัคชั่น จำกัด

PARAMA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

บริการ รับสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้างทุกประเภท งานถนน งานเหล็ก ให้เช่ารถแม็คโคร

งานระบบ

รับติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ รับติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ติดตั้งท่อระบบดับเพลิง ติดต้ังท่อเมนน้ำดี,น้ำรียูส cw,rw ติดต้ง Booster Pump

CHANGE LANGUAGE

แชร์หน้านี้

ส่งข้อความถึงเรา